Јавна набавка - Јавни позив

Датум: 26. окт. 2023. - Јавне набавке, Јавни позиви


Набавка услуге систематског прегледа запосленика

Независни оператор система у Босни и Херцеговини спроводи поступак јавне набавке за услугу из Анекса II Закона о јавним набавкама за „Набавка услуге систематског прегледа запосленика“ те за предметну набавку објављује Обавјештење о набавци бр. 1253-9-2-1-22-39/23 које је претходно објављено на wеб порталу Агенције за јавне набавке. Јавни позив за предметну набавку је објављен на Порталу јавних набавки и могуће га је преузети на линку