Obavještenje

Datum: 21. jun. 2024. - Obavještenja


Saopštenje NOSBiH-a za ispad dijela EES BiH 21.06.2024.g

Utvrđuju se okolnosti ispada dijela Elektroenergetskog sistema (EES) BiH, koji se dogodio danas u 12:25h, a prema prvim informacijama, došao je zbog problema u prenosnoj mreži u regionu i preopterećenja ključnih 400kV interkonektivnih vodova.

To je za direktnu posljedicu imalo kaskadno prenošenje poremećaja na EES BIH.

Sličan scenario desio se i 20.06.2024. godine, kada je došlo do problema u EES Grčke, Sjeverne Makedonije, Albanije i Crne Gore. Pravovremenom intervencijom operativnog osoblja i lokalizacijom problema na granici sa Crnom Gorom spriječeno je širenje raspada elektroenergetskog sistema BiH.

S obzirom na to da se u današnjim okolnostima poremećaj kaskadno prenio i na Hrvatsku sa kojom Bosna i Hercegovina ima najveći broj interkonektivnih dalekovoda, nije bilo moguće spriječiti raspad elektroenergetskog sistema BiH.

Trenutno je cijeli region pogođen kaskadnim ispadom dalekovoda i to: BiH, Albanija, Crna Gora, Hrvatska, te dio Srbije.

Vrše se operativni koraci ka postepenom uključenju konzuma i proizvodnih jedinica, energizacijom glavnih 400kV i 220kV transformatorskih stanica iz pravca Ugljevika i Tuzle ka Banja Luci, Sarajevu i Mostaru, te od Hrvatske ka Mostaru 4, Prijedoru 2, Kaknju, Jablanici.

Normalizaciju stanja otežavaju visoki naponi u 400kV i 220kV mrži, koji onemogućuju uključenje dalekovoda.

Napominjemo da je, prije današnjeg incidenta, elektroenergetski sistem BiH, koji je pod konstantnim nadzorom operativnog osoblja NOSBiH-a, radio u punom kapacitetu, sa normalnim pogonskim parametrima ključnih elektroenergetskih objekata u Bosni i Hercegovini.

Vraćeno je napajanje svih 400kV trafostanica i većine 220kV trafostanica. Vrši se postepeno ubacivanje proizvodnje u koordinaciji sa centrima upravljanja proizvodnje i postepeno ubacivanje konzuma u koordinaciji sa operativnim područjima elektroprenosa i nadležnim operatorima distributivnog područja. Očekuje su ubrzo normalizacija stanja.

14:59 NOSBiH je kompletirao energizaciju svih 400kV i 220kV transformatorskih stanica te dao naloge i upute centrima upravljanja proizvodnjom i operativnim područjima elektroprenosa BiH za sukcesivno uključivanje proizvodnih objekata i konzumnih transformatorskih stanica 110kV. Finalizira se normalizacija stanja i uključivanje preostalih dalekovoda koji su u pogonu.