Arhiva - Obavještenja
27. sep. 2022.

Ministar Staša Košarac posjetio NOSBiH
Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa u Vijeću ministara Bosne i Hercegovine Staša Košarac posjetio je Nezavisni operator sistema Bosne i Hercegovine gdje su ga primili članovi Uprave NOSBiH-a: generalni direktor Nemanja Pandurević te izvršni direktori Ana Marić i Muhamed Mujakić.
Dalje >>


15. sep. 2022.

Sastanak na vrhu kontrolnog bloka SHB
Generalni direktor Nezavisnog operatora sistema Bosne i Hercegovine Nemanja Pandurević i izvršni direktor Muhamed Mujakić u srijedu 14. septembra posjetili su kompaniju ELES koja je operator elektroenergetskog sistema Slovenije. U sjedištu ove kompanije u Ljubljani predstavnike NOSBiH-a primio je direktor ELES-a Aleksander Mervar.
Dalje >>


20. jul. 2022.

Javne konsultacije za novu verziju Aukcijskih pravila SEE CAO
NOSBiH obavještava zainteresovane strane o javnim konsultacijama o ažuriranju pravila raspodjele prenosnih kapaciteta za granice za koje usluge dodjele pruža SEE CAO. Javne konsultacije se održavaju od 15. jula 2022. godine do 15. avgusta 2022. godine. Obrazloženje, kao i sva prateća dokumenta i pravila mogu se pronaći na linku Zainteresovane strane se pozivaju da dostave svoje komentare na e-mail: public.consultation@seecao.com do 15. avgusta 2022.


17. jun. 2022.

Donijeta Odluka o izmjeni i dopuni Instrukcije o implementaciji privremenog modela pristupa „Virtuelne elektrane“ tržištu električne energije u BiH
Na osnovu važećih zakona Bosne i Hercegovine, a u skladu sa pravilnicima i odlukama NOSBiH-a, generalni direktor je donio Odluku o izmjeni i dopuni Instrukcije o implementaciji privremenog modela pristupa „Virtuelne elektrane“ tržištu električne energije u BiH.
Odluku možete preuzeti na linku, a nova verzija same Instrukcije o implementaciji privremenog modela pristupa „Virtuelne elektrane“ tržištu električne energije u BiH se nalazi na stranici
Tržište->Dokumenti


29. mar. 2022.

Javna rasprava uz prezentaciju Indikativnog plana razvoja proizvodnje za period 2023. – 2032.
Javna rasprava uz prezentaciju Indikativnog plana razvoja proizvodnje, će se održati 13.04.2022. u 11:00 sati. Pristup raspravi je omogućen na linku.
Pisani komentari na Indikativni plan se mogu dostaviti do 08.04.2022. godine na e-mail adresu strateskoplaniranje@nosbih.ba
Indikativni plan razvoja proizvodnje (s Prilogom) može se preuzeti na stranici Dokumenti->Planovi u dijelu Indikativni plan razvoja proizvodnje


27. dec. 2021.

NOSBiH izradio Procedure za razmjenu podataka između NOSBiH i ODS
NOSBiH izradio je Procedure za razmjenu podataka između NOSBiH i ODS koje će se koristiti od 1. januara 2022.
Procedure možete preuzeti ovdje ili ih možete pronaći na stranici Tržište->Dokumenti


23. dec. 2021.

NOSBiH izradio Proceduru za regulisani postupak nabavke energije za pokrivanje gubitaka na prijenosnoj mreži
NOSBiH je izradio Proceduru za regulisani postupak nabavke energije za pokrivanje gubitaka na prijenosnoj mreži.
Dokument možete preuzeti ovdje ili ga pronaći na stranici Tržište->Dokumenti


23. dec. 2021.

DERK donio odluku o tarifama za za sistemsku i pomoćne usluge za 2022. godinu
Državna regulatorna komisija za električnu energiju (DERK), na svojoj sjednici održanoj 22. decembra 2021. godine, u skladu sa svojim nadležnostima definisanim zakonom, donijela je Odluku o tarifama za sistemsku i pomoćne usluge za 2022. godinu.
Odluku možete preuzeti na linku


23. dec. 2021.

DERK donio odluku o tarifi za rad NOSBiH-a za 2022. godinu
Državna regulatorna komisija za električnu energiju (DERK), na svojoj sjednici održanoj 22. decembra 2021. godine, u skladu sa svojim nadležnostima definisanim zakonom, donijela je odluku o tarifi za rad Nezavisnog operatora sistema u Bosni i Hercegovini za 2022. godinu.
Odluku možete preuzeti na linku


20. dec. 2021.

DERK donio Odluku o odobravanju i primjeni Mrežnog kodeksa
Na sjednici održanoj 15. decembra 2021. godine DERK je donio Odluku o odobravanju novog Mrežnog kodeksa.
Odluku možete preuzeti na ovom linku, a Odobreni mrežni kodeks se nalazi na stranici Dokumenti->Legislativa


1 2 3 6