EES

Dispečerski centar


Direktno upravljanje sustavom u realnom vremenu realizuje se iz dispečerskog centra i to obuhvata upravljanje naponskog niva 400, 220, 110 kV kao i upravljanje balansnim tržištem.

Nadzor i upravljanje odvija se neprekidno tokom 24 sata dnevno u toku sedmice iz glavnog dispečerskog centra kako bi se osiguralo neprekidno snabdijevanje električnom energijom kao i prijenos električne energije na teritoriji BiH. Omogućeno je i upravljanje EES iz rezervnog dispečerskog centra NOSBiH-a.

Dispečeri imaju ovlaštenja za provođenje svih potrebnih mjera u cilju spriječavanja širenja kvarova ili mogućih raspada EE sustava.