O nama

Pristup informacijama


Dokumenti za pristup informacijama NOSBiH-a
Vodič za pristup informacijama .pdf
Indeks – registar informacija .pdf
Zahtjev za pristup informacijama .pdf .doc