O nama

Upravljanje sustavom u realnom vremenu


Djelokrug rada i aktivnosti organizacijske jedinice Upravljanje sustavom u realnom vremenu su:

 • Vođenje i upravljanje EE sustavom BiH.
 • Unutardnevne izmjene i dopune dnevnog rasporeda.
 • Dodjela prekograničnih ATC-a.
 • Razmjena podataka tijekom realizacije dnevnog rasporeda (dnevna izvješća).
 • Planirana i neplanirana isključenja i radovi.
 • Angažiranje pomoćnih usluga (sekundarne i tercijarne regulacije).
 • Stavljanje u pogon elemenata prijenosne mreže i/ili proizvodnih jedinica nakon ispada.
 • Sanacija parcijalnih raspada i totalnih raspada EE sustava.
 • Praćenje stanja sustava unutar ENTSO-E, kao i slanje informacija i poruka o stanju EE sustava BiH putem EAS-a.

Nadzor, upravljanje i prikupljanje podataka EES BiH obavlja se putem SCADA/EMS sustava i ostalih softverskih paketa:

 • SCALAR sustav za automatsku lokalizaciju atmosferskih pražnjenja.
 • EAS sustav za razmjenu informacija o trenutnom stanju Sustava između članova ENTSO-e grupe.
 • WAMS sustav omogućava monitoring stabilnosti rada prijenosnog sustava.
 • Balancing Client omogućava unos i aktivaciju ponuda sekundarne i tercijarne regulacije (aktivacija balansne energije).
 • ESS sustav za izradu, dostavljanje i razmjenu dnevnih rasporeda.