О нама

Тржишне операције


Дјелатности које се обављају унутар организационе јединице Служба за тржишне операције:

 • Регистрација тржишних учесника и балансно одговорних страна (БОС).
 • Додјељиване ЕИЦ кодова тржишним учесницима.
 • Регистрација тржишних учесника за учешће на аукцијама за додјелу прекограничних преносних капацитета.
 • Усаглашавање обрачунатих нежељених одступања регулационог подручја БиХ и компензационих програма са координатором блока.
 • Обрачун дебаланса балансно одговорних страна (БОС) и расподјела компензација на БОС-ове.
 • Обрачун помоћних услуга.
 • Израда извјештаја о унутрашњој и прекограничној трговини.
 • Израда мјесечних и годишњих извјештаја о токовима на преносној мрежи.
 • Израда извјештаја о величинама енергије и вршних оптерећења за компаније које преузимају електричну енергију са преносне мреже.
 • Израда финансијског извјештаја са обавезама за сваког тржишног учесника који је учествовао на аукцијама за додјелу прекограничних преносних капацитета које је организовао НОСБиХ.

У Служби за тржишне операције се свакодневно обављају и слиједеће активности:

 • Усаглашавање и размјена података на међудржавним далеководима са сусједним операторима система.
 • Израда дневниих извјештаја о оствареној производњи, размјени и потрошњи.
 • Обрачун дебаланса БОС-ова.
 • Израда извјештаја о помоћним услугама.

Служба за тржишне операције је задужена и за вођење, објављивање те ажурирање слиједећих регистара:

 • Регистар тржишних учесника и БОС-ова.
 • Регистар тржишних учесника који имају право учешћа на додјелама прекограничних преносниих капацитета које су у надлежности НОСБиХ-а.

У оквиру Службе за тржишне операције налази се Обрачунска база података, систем за даљинско очитање бројила (АМР систем) и апликација за достављање уговора (Contract Notifications).