О нама

Правни послови


Дјелокруг организационе јединице Правни послови и радни односи:

 • Установљавање и допуњавање правног оквира НОСБиХ-а.
 • Праћење законских и регулаторних прописа у циљу усклађивања правног оквира НОСБиХ-а са тим прописима.
 • Преглед свих законских и подзаконских аката који имају утицаја на активности НОСБиХ-а.
 • Анализирање правних прописа везаних за дјеловање НОСБиХ-а.
 • Преглед развоја међународних прописа у области регулације електричне енергије.
 • Припрема и праћење општих аката НОСБиХ-а.
 • Припремање захтјева за регистрацију НОСБиХ-а и његове измјене.
 • Припремање захтјева за издавање лиценце за дјелатност НОСБиХ-а.
 • Припремање захтјева за одобрење тарифе НОСБиХ-а.
 • Припремање различитих извјештаја које НОСБиХ доставља у складу са Законом о оснивању Независног оператора за преносни систем у Босни и Херцеговини.
 • Учествовање у поступку јавних набавки у сарадњи са Службом за људске ресурсе и администрацију.
 • Припремање различитих уговора.
 • Сарадња са регулаторима, учесницима на тржишту, институцијама и органима власти у БиХ око питања правне нарави која се односе на дјелатност НОСБиХ-а те давање правних мишљења.
 • Учествовање у евентуалним споровима пред судским, управним и другим органима у које је укључен НОСБиХ.