О нама

Стратешко планирање и развој


Дјелокруг рада и активности организационе јединице Стратешко планирање и развој су:

 • Утврђивање пословне стратегије НОСБиХ-а.
 • Припрема и израда Индикативног плана развоја производње.
 • Обезбјеђење стратешког инпута за Пословни план НОСБиХ-а.
 • Сарадња са корисницима система и учесницима на тржишту, ДЕРК-ом те међународним организацијама у вези са питањима развоја тржишта и система.
 • Процјена опција и планова реструктуисања електроенергетског сектора у БиХ те анализа њихове импликације на НОСБиХ.
 • Анализа опција развоја електроенергетског тржишта у БиХ и њихових импликација на НОСБиХ.
 • Анализа опција и планова за регионално тржиште у југоисточној Европи те њихових импликација на НОСБиХ.
 • Процјена опција за детаљан развој механизма балансног тржишта у БиХ и других комерцијалних аранжмана којима управља НОСБиХ.
 • Ревидирање Елабората о прикључку и Дугорочног плана развоја преносне мреже.
 • Развијање техничких правила и других техничких кодекса те споразума неопходних за функционисање балансних аранжмана и осталих надлежности НОСБиХ-а.
 • Преглед примјене ових правила и кодекса и, по потреби, предлагање измјена.