O nama

Informacione i komunikacione tehnologije


Djelokrug rada i aktivnosti organizacijske jedinice Informacijski sistemi i telekomunikacije su:

  • Strategija, planiranje i razvoj informacijskih sistema upravljanja, telekomunikacija i poslovnog IT sistema u NOSBiH-u.
  • Praćenje savremenih trendova i tehnologija u sistemima upravljanja, telekomunikacijama i IT sistemima te njihova primjena u realizaciji projekata u NOSBiH-u.
  • Priprema odgovarajućih tehničkih specifikacija i implementacija projekata.
  • Priprema i osiguravanje adekvatne IT podrške za operativno upravljanje, planiranje i tržišne operacije.
  • Organizacija i koordinacija održavanja, ažuriranja i eventualnih nadogradnji sistema upravljanja, telekomunikacija i poslovnog IT sistema NOSBiH-a.

Postojeći sistemi o kojima se vodi stalna briga i održavanje su:

  • SCADA/EMS sistem upravljanja i vođenja EES-a u BiH koji je implementiran u Dispečerskom centru NOSBiH-a. Osnovne funkcije-aplikacije sistema su: SCADA, automatska sekundarna regulacija i veći spektar funkcija analiza mreže. Sistem prima podatke iz 155 objekata EES-a BiH kao i podatke iz 37 važnih objekata ostalih prijenosnih mreža putem mreže Electronic Highway i komunikacije centar-centar iz centara ELES Ljubljana, HOPS Zagreb, EMS Beograd, CGES Podgorica i APG Beč. Dodatno, i također putem mreže Electronic Highway, Dispečerski centar NOSBiH-a uvezan je u sistem upozorenja ENTSO-E, EAS.
  • Telekomunikacijski sistem EES-a BiH koji se sastoji od oko 4500 km optičkih kablova, od 120 SDH čvorova i oko 127 PDH čvorova. Cijeli ovaj sistem se nadgleda, provjerava i po potrebi (re)konfigurira sa posebnim, u NOSBiH-u lociranim sistemom TNMS (Telecommunication Network Management System). Putem TNMS-a iz NOSBiH-a se vode i nadziru (i po potrebi rekonfiguriraju) telekomunkacije u EES-u BiH.
  • Korporativni IT poslovni sistem koji je baziran na Hyper-V Clusteru, SQL Database Clusteru i centralnom Storageu. Ova poslovna mreža u NOSBiH-u je podijeljena u VLAN-ove koji prate organizacionu strukturu NOSBiH-a. Ovim sistemom su pokrivene i IT potrebe aplikacija za operatvino planiranje i tržišne operacije, a uključuje i web stranicu NOSBiH-a, pristup internetu i ostale podrške.