Novosti
Dokument - Javna nabava
19. tra. 2022.
Dokument - Javna nabava
Odluka o dopuni Plana javnih nabava NOSBiH-a za 2022. godinu

Generalni direktor NOSBiH-a dana 19.04.2022. godine, donio je Odluku o dopuni Plana javnih nabava NOSBiH-a za 2022. godinu.
Dokument možete preuzeti na linku
Kompletan Plan javnih nabava za 2022. godinu je dostupan na stranici
Dokumenti->Javne Nabavke->Plan


Obavijest
29. ožu. 2022.
Obavijest
Javna rasprava uz prezentaciju Indikativnog plana razvoja proizvodnje za period 2023. – 2032.

Javna rasprava uz prezentaciju Indikativnog plana razvoja proizvodnje, će se održati 13.04.2022. u 11:00 sati. Pristup raspravi je omogućen na linku.
Pisani komentari na Indikativni plan se mogu dostaviti do 08.04.2022. godine na e-mail adresu strateskoplaniranje@nosbih.ba
Indikativni plan razvoja proizvodnje (s Prilogom) može se preuzeti na stranici Dokumenti->Planovi u dijelu Indikativni plan razvoja proizvodnje


Natječaj
28. ožu. 2022.
Natječaj
Javni oglas za popunjavanje radnog mjesta

Na temelju važećih zakona Bosne i Hercegovine, a sukladno pravilnicima Neovisnog operatora sustava u Bosni i Hercegovini, NOSBiH raspisuje Javni oglas za popunu radnog mjesta.
Dokument možete preuzeti na linku


Dokument - Javna nabava
11. ožu. 2022.
Dokument - Javna nabava
Odluka o izmjeni Plana javnih nabava NOSBiH-a za 2022. godinu

Generalni direktor NOSBiH-a dana 10.03.2022. godine, donio je Odluku o izmjeni Plana javnih nabava NOSBiH-a za 2022. godinu.
Dokument možete preuzeti na linku
Kompletan Plan javnih nabava za 2022. godinu je dostupan na stranici
Dokumenti->Javne Nabavke->Plan


Natječaj
20. sij. 2022.
Natječaj
Javni natječaj za izbor i imenovanje generalnog direktora NOSBiH-a

Na osnovu članka 23. točka 3. i članka 32. Zakona o osnivanju neovisnog operatora sustava za prijenosni sustav u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH“ broj 35/04) i članka 13. Statuta Neovisnog operatora sustava u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH“, broj 89/16), a u skladu sa Zaključkom Upravnog odbora o pokretanju postupka za izbor generalnog direktora NOSBiH-a (broj: 6/22 od 17.01.2022. godine), raspisuje se Javni natječaj za izbor i imenovanje generalnog direktora NOSBiH-a.
Dokument možete preuzeti na linku


Dokument - Obavijest
27. pro. 2021.
Dokument - Obavijest
NOSBiH izradio Procedure za razmjenu podataka između NOSBiH i ODS

NOSBiH izradio je Procedure za razmjenu podataka između NOSBiH i ODS koje će se koristiti od 1. siječnja 2022.
Procedure možete preuzeti ovdje ili ih možete pronaći na stranici Tržište->Dokumenti


Obavijest
23. pro. 2021.
Obavijest
Nabava električne energije za pokrivanje gubitaka u prijenosnom sustavu za mjesece ožujak, travanj, svibanj i lipanj 2022. godine

Neovisni operator sustava u Bosni i Hercegovini provodi otvoreni postupak javne nabave za “Nabava električne energije za pokrivanje gubitaka u prijenosnom sustavu za mjesece ožujak, travanj, svibanj i lipanj 2022. godine”, te se za predmetnu nabavu objavljuje Obavijest o nabavi 1253-1-1-40-3-45/21 koja je prethodno objavljena na web portalu Agencije za javne nabave.Dokument možete preuzeti na […]


Dokument - Obavijest
23. pro. 2021.
Dokument - Obavijest
NOSBiH izradio Proceduru za regulirani postupak nabave energije za pokrivanje gubitaka na prijenosnoj mreži

NOSBiH je izradio Proceduru za regulirani postupak nabave energije za pokrivanje gubitaka na prijenosnoj mreži.
Dokument možete preuzeti ovdje ili ga pronaći na stranici Tržište->Dokumenti


Obavijest
23. pro. 2021.
Obavijest
DERK donio odluku o tarifama za sustavsku i pomoćne usluge za 2022. godinu

Državna regulatorna komisija za električnu energiju (DERK), na svojoj sjednici održanoj 22. prosinca 2021. godine, sukladno svojim ovlastima definiranim zakonom, donijela je Odluku o tarifama za sustavsku i pomoćne usluge za 2022. godinu.
Odluku možete preuzeti na linku


Obavijest
23. pro. 2021.
Obavijest
DERK donio odluku o tarifi za rad NOSBiH-a za 2022. godinu

Državna regulatorna komisija za električnu energiju (DERK), na svojoj sjednici održanoj 22. prosinca 2021. godine, sukladno svojim ovlastima definiranim zakonom, donijela je odluku o tarifi za rad Neovisnog operatora sustava u Bosni i Hercegovini za 2022. godinu.
Odluku možete preuzeti na linku


1 2 3 4 10