Obavještenje

Datum: 11. jun. 2024. - Obavještenja


Javna rasprava uz prezentaciju Indikativnog plana razvoja proizvodnje za period 2025. – 2034.

U skladu sa Zakonom o osnivanju Nezavisnog operatora sistema za prenosni sistem u Bosni i Hercegovini (“Službeni glasnik BiH” br: 35/04 – Član 7. stav 11. – Ovlaštenja NOSBiH-a) i Mrežnim kodeksom, Nezavisni operator sistema u Bosni i Hercegovini je pripremio Prijedlog Indikativnog plana razvoja proizvodnje za period 2025. – 2034. godina.

Tekst Prijedloga Indikativnog plana razvoja proizvodnje za period 2025. – 2034. godina može se preuzeti na stranici Dokumenti->Planovi u dijelu Indikativni plan razvoja proizvodnje (Dokument).

Primjedbe i sugestije mogu se poslati na strateskoplaniranje@nosbih.ba do 19.6.2024. godine.

Javna rasprava će se održati u Sarajevu 25.6.2024. godine u zgradi NOSBiH-a, Hifzi Bjelevca br. 17 sa početkom u 11 sati.