Obavještenje

Datum: 23. maj. 2024. - Obavještenja


Direktor Sekretarijata Energetske zajednice Artur Lorkowski posjetio NOSBiH


Dana 21.05.2024. godine, NOSBiH su posjetili direktor Sekretarijata Energetske zajednice Artur Lorkowski i njegov zamjenik Dirk Buschle te ekspert za obnovljivu energiju Naida Taso. Goste su primili generalni direktor NOSBiH-a Nemanja Pandurević, članovi Uprave Muhamed Mujakić i Ana Marić te pomoćnik rukovodioca Sektora za upravljanje sistemom u realnom vremenu Adnan Muharemović.

Оni su ih upoznali sa radom Nezavisnog operatora sistema te su zajedno obišli glavni Dispečerski centar NOSBiH-a, iz kojeg se vrši upravljanje i balansiranje elektroenergetskog sistema Bosne i Hercegovine kao i praćenje tokova razmjene električne energije s drugim zemljama. Predstavnici Energetske zajednice su informisani i o novim izazovima vezanim za uspostavljanje organizovanog tržišta u BiH te da NOSBiH ima kapacitete za rad na tom projektu.