Пројекат
Пројекат

Датум: 18. сеп. 2020. - Пројекти


TRINITY

НОСБиХ учествује у четверогодишњем истраживачком пројекту Европске уније TRINITY (Transmission system enhancement of regIonal borders by means of IntellIgent market technology) чији циљеви су унапређење сарадње и координације рада оператора преносних система југоисточне Европе, односно, боља интеграција тржишта електричне енергије у региону те промовисање употребе „зелене“ енергије. Пројекат се реализује под покровитељством агенције INEA (Innovation and Networks Executive Agency). Након што је 12.09.2019. године НОСБиХ потписао уговор о додјели средстава (grant agreement), реализација пројекта је званично почела 01.10.2019. године и трајаће до октобра 2023. године.

Осим НОСБиХ-а у пројекту учествују оператори преносних система Србије(ЕМС), ЦрнеГоре(ЦГЕС), Македоније(МЕПСО) и Бугарске(ЕСО) те Центар за координацију сигурности СЦЦ Београд, као и још 14 еминентних стручних и академских организација из цијеле Европе. У координацији са консултантском кућом из Шпаније GRUPO-ETRA они обрађују теме везане за прорачун прекограничних преносних капацитета, прекограничну размјену балансне енергије, организовано тржиште (intra day) и повезивање тржишта електричне енергије југоисточне Европе, обновљиве изворе те помоћне услуге на међународном нивоу

Пројакат TRINITY ће понудити оквир за побољшање прекограничне сарадње и обезбиједити интеграцију тржишта електричне енергије у југоисточнојЕвропи. Полазећи од већ постојећих споразума, како би се олакшало спајање тржишта дан унапријед, учесници пројекта ће предложити успостављање координисаног тржишта капацитета и енергије унутар дана између земаља у региону, узимајући у обзир земље ЕУ и земље које нису чланице ЕУ. У оквиру пројекта ће се радити и на развоју нових алгоритама за побољшање израчунавања вриједности поузданости (Reliability Margins calculation), који ће олакшати интеграцију више ОИЕ у региону, као и платформe (T-COORDINATION PLATFORM) која ће допринијети побољшању сарадње оператора преносних система и регионалних координационих центара (RCC-TSO). Платформа ће користити стручна искуства појединих оператора преносних система у Европи везана за прекогранично управљање електричном енергијом.

За више информација посјетите trinityh2020.eu

Пројекти
  • TRINITY
  • 18. сеп. 2020.

  • ФАРКРОС (FARCROSS)
  • 07. авг. 2020.

  • CROSSBOW
  • 11. нов. 2019.