Projekat
Projekat

Datum: 18. sep. 2020. - Projekti


TRINITY

NOSBiH učestvuje u četverogodišnjem istraživačkom projektu Evropske unije TRINITY (Transmission system enhancement of regional borders by means of Intelligent market technology) čiji ciljevi su unapređenje saradnje i koordinacije rada operatora prijenosnih sistema jugoistočne Evrope, odnosno, bolja integracija tržišta električne energije u regionu te promoviranje upotrebe „zelene“ energije. Projekat se realizuje pod pokroviteljstvom agencije INEA (Innovation and Networks Executive Agency). Nakon što je 12.09.2019. godine NOSBiH potpisao ugovor o dodjeli sredstava (grant agreement), realizacija projekta je zvanično počela 01.10.2019. godine i trajaće do oktobra 2023. godine.

Osim NOSBiH-a, u projektu učestvuju operatori prijenosnih sistema Srbije (EMS), Crne Gore (CGES), Makedonije (MEPSO) i Bugarske (ESO) te Centar za koordinaciju sigurnosti SCC Beograd, kao i još 14 eminentnih stručnih i akademskih organizacija iz cijele Evrope. U koordinaciji sa konsultantskom kućom iz Španije GRUPO-ETRA oni obrađuju teme vezane za proračun prekograničnih prijenosnih kapaciteta, prekograničnu razmjenu balansne energije, organizovano tržište (intra day) i povezivanje tržišta električne energije jugoistočne Evrope, obnovljive izvore te pomoćne usluge na međunarodnom nivou.

Projekat TRINITY će ponuditi okvir za poboljšanje prekogranične saradnje i osigurati integraciju tržišta električne energije u jugoistočnoj Evropi. Polazeći od već postojećih sporazuma, kako bi se olakšalo spajanje tržišta dan unaprijed, učesnici projekta će predložiti uspostavljanje koordinisanog tržišta kapaciteta i energije unutar dana između zemalja u regionu, uzimajući u obzir zemlje EU i zemlje koje nisu članice EU. U okviru projekta će se raditi i na razvoju novih algoritama za poboljšanje izračunavanja vrijednosti pouzdanosti (Reliability Margins calculation), koji će olakšati integraciju više OIE u regionu, kao i platforme (T-COORDINATION PLATFORM) koja će doprinijeti poboljšanju saradnje operatora prijenosnih sistema i regionalnih koordinacijskih centara (RCC-TSO). Platforma će koristiti stručna iskustva pojedinih operatora prijenosnih sistema u Evropi vezana za prekogranično upravljanje električnom energijom.

Za više informacija posjetite trinityh2020.eu

Projekti
  • TRINITY
  • 18. sep. 2020.

  • FARCROSS
  • 07. aug. 2020.

  • CROSSBOW
  • 11. nov. 2019.