Projekat
Projekat

Datum: 07. aug. 2020. - Projekti


FARCROSS

Projekat FARCROSS započeo je u oktobru 2019. godine a pokrenula ga je Evropska komisija u sklopu programa Horizont 2020 (Ugovor o bespovratnim sredstvima br. 864247). Ovaj četvorogodišnji projekat bit će završen do oktobra 2023. god.

FARCROSS namjerava povezati glavne učesnike u energetskom sektoru te predstaviti integrirana hardverska i softverska rješenja koja će omogućiti “otključavanje” izvora za prekogranične tokove električne energije i regionalnu saradnju.

Bit će demonstrirana inovativna platforma za regionalno prognoziranje čiji cilj je bolje predviđanje proizvodnje iz obnovljivih izvora, a testirat će se optimizacijski alat za odziv potrošnje i rezerve kapaciteta koji služi za povećanje prekograničnih tokova do najvišeg mogućeg nivoa. Osim toga, analizirat će se neusklađenost državne regulative te preporučiti mjere kojima bi se spriječilo propuštanje tehnoloških koristi.

Kao što je opisano u nastavku, FARCROSS će tehnološke inovacije upotrijebiti za predstavljanje dodatnih koristi od povećane povezanosti između susjednih sistema, što je čvrsto usklađeno sa vizijom i politikom EU. U nastavku navodimo najznačajnije koristi.

  • Uspješno će se integrisati velike količine energije proizvedene iz obnovljivih izvora. Ovi izvori su nestalni, a odgovarajući geografski razmještaj predstavlja prednost. Rješenja koja predlaže FARCROSS mogu se koristiti za povećanje prekograničnih tokova tako da se drugim državama omogući uvoz čiste energije, a proizvodnja iz obnovljvih izvora širom EU dovede na najviši nivo.
  • Bit će smanjena potreba za izgradnjom nove infrastrukture tako što će se najprije optimizirati postojeća mreža pri čemu se, u poređenju sa drugim opcijama, smanjuje utjecaj na okoliš kao i ukupan trošak za potrošače.
  • Skraćuje se proces povezivanja jer rješenja koja nudi program FARCROSS mogu biti instalisana za relativno kratko vrijeme, a ona mogu smanjiti i modifikacije mreže, potrebne za integraciju novih izvora proizvodnje, odnosno, mogu poslužiti kao prijelazno rješenje.

Više informacija možete vidjeti na stranici farcross.eu

Konzorcijski partneri

Konzorcij se sastoji od 31 partnera uključujući operatore prijenosnih i distributivnih sistema, operatore tržišta te pružaoce usluga i proizvođače, a pilot projekti će se provesti kroz pet demonstracija u osam država (Grčka, Bugarska, Austrija, Mađarska, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Rumunija i Slovenija).
FARCROSS se fokusira na promociju najnovijih tehnologija kako bi se poboljšala iskorištenost, kapacitet i učinkovitost elemenata prijenosne mreže na proizvodnom ali i prijenosnom nivou.
Za više informacija o partnerima posjetite stranicu farcross.eu/partners/

Projekti
  • TRINITY
  • 18. sep. 2020.

  • FARCROSS
  • 07. aug. 2020.

  • CROSSBOW
  • 11. nov. 2019.