Projekat
Projekat

Datum: 18. ruj. 2020. - Projekti


TRINITY

NOSBiH sudjeluje u četverogodišnjem istraživačkom projektu Europske unije TRINITY (Transmission system enhancement of regIonal borders by means of IntellIgent market technology) čiji ciljevi su unaprjeđenje suradnje i koordinacije rada operatora prijenosnih sustava jugoistočne Europe, odnosno, bolja integracija tržišta električne energije u regiji te promoviranje upotrebe „zelene“ energije. Projekt se realizira pod pokroviteljstvom agencije INEA (Innovation and Networks Executive Agency). Nakon što je 12.09.2019. godine NOSBiH potpisao ugovor o dodjeli sredstava (grant agreement), realizacija projekta je službeno počela 01.10.2019. godine i trajat će do listopada 2023. godine.

Osim NOSBiH-a, u projektu sudjeluju operatori prijenosnih sustava Srbije (EMS), Crne Gore (CGES), Makedonije (MEPSO) i Bugarske (ESO) te Centar za koordinaciju sigurnosti SCC Beograd, kao i još 14 eminentnih stručnih i akademskih organizacija iz cijele Europe. U koordinaciji s konzultantskom kućom iz Španjolske GRUPO-ETRA oni obrađuju teme vezane za proračun prekograničnih prijenosnih kapaciteta, prekograničnu razmjenu balansne energije, organizirano tržište (intra day) i povezivanje tržišta električne energije jugoistočne Europe, obnovljive izvore te pomoćne usluge na međunarodnoj razini.

Projekt TRINITY će ponuditi okvir za poboljšanje prekogranične suradnje i osigurati integraciju tržišta električne energije u jugoistočnoj Europi. Polazeći od već postojećih sporazuma, kako bi se olakšalo spajanje tržišta dan unaprijed, sudionici projekta će predložiti uspostavu koordiniranog tržišta kapaciteta i energije unutar dana između zemalja u regiji, uzimajući u obzir zemlje EU i zemlje koje nisu članice EU. U sklopu projekta će se raditi i na razvoju novih algoritama za poboljšanje izračuna vrijednosti pouzdanosti (Reliability Margins calculation), koji će olakšati integraciju više OIE u regiji, kao i platforme (T-COORDINATION PLATFORM) koja će doprinijeti poboljšanju suradnje operatora prijenosnih sustava i regionalnih koordinacijskih centara (RCC-TSO). Platforma će se koristiti stručnim iskustvima pojedinih operatora prijenosnih sustava u Europi vezanim za prekogranično upravljanje električnom energijom.

Za više informacija posjetite trinityh2020.eu

Projekti
  • TRINITY će učestvovati na ENLIT Europe 2022
  • 18. stu. 2022.

  • TRINITY
  • 18. ruj. 2020.

  • FARCROSS
  • 07. kol. 2020.