Јавна набавка - Објава

Датум: 16. јун. 2022. - Јавне набавке, Објаве


Набавка помоћних/балансних услуга

Независни оператор система у Босни и Херцеговини проводи отворени поступак јавне набавке за „Набавка помоћних/балансних услуга“, те се за предметну набавку објављује Обавјештење о набавци 1253-1-2-8-3-9/22 које је претходно oбјављено на веб порталу Агенције за јавне набавке.
Документ можете преузети на линку