Javna nabavka - Objava

Datum: 16. jun. 2022. - Javne nabavke, Objave


Nabavka pomoćnih/balansnih usluga

Nezavisni operator sistema u Bosni i Hercegovini provodi otvoreni postupak javne nabavke za “Nabavka pomoćnih/balansnih usluga”, te se za predmetnu nabavku objavljuje Obavještenje o nabavci 1253-1-2-8-3-9/22 koje je prethodno objavljeno na web portalu Agencije za javne nabavke.
Dokument možete preuzeti na linku