Обавјештење

Датум: 21. феб. 2024. - Обавјештења


Јавна сједница Техничке комисије за израду Правила за обуставу и поновно покретање тржишних активности

У складу са Одлуком Министарског савјета Енергетске заједнице 2021/03/МC-ЕnC од 15.12.2022. године и Уредбом Комисије (ЕУ) 2017/2196 о успостављању мрежног кодекса за поремећени погон и поновну успоставу електроенергетских система (NC ЕR), Радна група формирана рјешењем генералног директора НОСБиХ-а израдила је приједлог Правила за обуставу и поновно покретање тржишних активности.
Јавна сједница Техничке комисије за израду Правила за обуставу и поновно покретање тржишних активности ће се одржати 07.03.2024. у 11:00 часова у просторијама НОСБиХ-а у Сарајеву (Ул. Хифзи Бјелевца бр. 17, сала на првом спрату).
Писани коментари на приједлог документа могу се доставити електронском поштом на адресу info@nosbih.ba до 26.02.2024. године.
Приједлог документа Правила за обуставу и поновно покретање тржишних активности можете преузети на линку