Obavijest

Datum: 21. velj. 2024. - Obavijesti


Javna sjednica Tehničke komisije za izradu Pravila za obustavu i ponovno pokretanje tržišnih aktivnosti

U skladu s Odlukom Ministarskog vijeća Energetske zajednice 2021/03/MC-EnC od 15.12.2022. godine i Uredbom Komisije (EU) 2017/2196 o uspostavljanju mrežnog kodeksa za poremećeni pogon i ponovnu uspostavu elektroenergetskih sustava (NC ER), Radna grupa formirana rješenjem generalnog direktora NOSBiH-a izradila je prijedlog Pravila za obustavu i ponovno pokretanje tržišnih aktivnosti.
Javna sjednica Tehničke komisije za izradu Pravila za obustavu i ponovno pokretanje tržišnih aktivnosti održat će se 07.03.2024. u 11:00 sati u prostorijama NOSBiH-a u Sarajevu (Ul. Hifzi Bjelevca br. 17, sala na prvom katu).
Pisani komentari na prijedlog dokumenta mogu se dostaviti na e-mail adresu info@nosbih.ba do 26.02.2024. godine.
Prijedlog dokumenta Pravila za obustavu i ponovno pokretanje tržišnih aktivnosti možete preuzeti na linku