Пројекат
Пројекат

Датум: 11. нов. 2019. - Пројекти


CROSSBOW

Независни оператор система у БиХ од новембра 2017. године учествује у пројекту CROSSBOW.
CROSSBOW је научно истраживачки пројекат финансиран од стране Европске комисије у оквиру програма H2020 (LCE-04-2017 Demonstration of system integration with smart transmission grid and storage technologies with increasing share of renewables).

У оквиру пројекта предлаже се заједничка употреба ресурса за олакшавање прекограничног управљања неуправљивих извора електричне енергије и јединица за складиштење енергије, омогућавајаћи већи степен интеграције истих уз смањење оперативних трошкова рада мреже и повећања економске користи обновљивих извора и јединица за складиштење.

Циљ пројекта је да се изврши демонстрација једног броја различитих, мада комплементарних технологија, нудећи операторима преносних система већу флексибилност у управљању електроенергетским системом.

Мултидисциплинарни пројектни тим се састоји од 24 партнера из 13 европских земеља, са великим регионалним учешћем. Резултати пројекта ће бити евалуирани од стране 8 оператора система у југоисточној Европи, груписаних у форми кластера који ће извршити валидацију сваког излаза пројекта, демонстрирајући у свим случајевима транснационалне изазове с којим се сусрећу оператори система. Пројекат завршава са радом у октобру 2021. године.

Учешће НОСБиХ у пројекту презентовано је на XIV савјетовању BH K CIGRÉ, одржаном у Неуму 20.-23.10. 2019. године, у оквиру комитета Ц1- Економија и развој система, путем рада „CROSSBOW – Прекогранично управљање промјенљивих обновљивих извора енергије и јединица за складиштење који омогућава транснационално велепродајно тржиште“.

Више информација о пројекту можете погледати на страници www.crossbowproject.eu

Пројекти
  • TRINITY
  • 18. сеп. 2020.

  • ФАРКРОС (FARCROSS)
  • 07. авг. 2020.

  • CROSSBOW
  • 11. нов. 2019.