Јавна набавка - Објава

Датум: 11. мај. 2023. - Јавне набавке, Објаве


Набавка услуге физичког обезбјеђења пословног објекта НОСБиХ-а

Независни оператор система у Босни и Херцеговини проводи отворени поступак јавне набавке за „Набавка услуге физичког обезбјеђења пословног објекта НОСБиХ-а“, те се за предметну набавку објављује Обавјештење о набавци 1253-1-2-10-3-12/23 које је претходно oбјављено на веб порталу Агенције за јавне набавке.
Документ можете преузети на линку