Конкурс

Датум: 23. нов. 2021. - Конкурси


Јавни оглас за попуњавање радних мјеста

На основу члана 33. тачка 1. алинеја х) Закона о оснивању Независног оператора система за преносни систем у Босни и Херцеговини („Службени гласник БиХ“ бр. 35/04), члана 8. Закона о раду у институцијама Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“ бр. 26/04, 7/05, 48/05, 60/10, 32/13 и 93/17), а у складу с Правилником о раду Независног оператора система у Босни и Херцеговини, Правилником о унутрашњој организацији Независног оператора система у Босни и Херцеговини с описом радних мјеста, као и Одлуком о попуњавању радних мјеста бр. 02-1337-1/21, Независни оператор система у Босни и Херцеговини расписује Јавни оглас за попуњавање радних мјеста.
Документ можете преузети на линку