Konkurs

Datum: 23. nov. 2021. - Konkursi


Javni oglas za popunu radnih mjesta

Na osnovu člana 33. tačka 1. alineja h) Zakona o osnivanju Nezavisnog operatora sistema za prijenosni sistem u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH“ br. 35/04), člana 8. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“ br. 26/04, 7/05, 48/05, 60/10, 32/13 i 93/17), a u skladu s Pravilnikom o radu Nezavisnog operatora sistema u Bosni i Hercegovini, Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Nezavisnog operatora sistema u Bosni i Hercegovini s opisom radnih mjesta, kao i Odlukom o popunjavanju radnih mjesta br. 02-1337-1/21, Nezavisni operator sistema u Bosni i Hercegovini raspisuje Javni oglas za popunu radnih mjesta.
Dokument možete preuzeti na linku