Arhiva - Konkursi
30. jun. 2022.

Javni oglas za popunjavanje radnog mjesta
Na osnovu važećih zakona Bosne i Hercegovine, a u skladu sa pravilnicima Nezavisnog operatora sistema u Bosni i Hercegovini, NOSBiH raspisuje Javni oglas za popunu radnog mjesta.
Dokument možete preuzeti na linku


28. mar. 2022.

Javni oglas za popunjavanje radnog mjesta
Na osnovu važećih zakona Bosne i Hercegovine, a u skladu sa pravilnicima Nezavisnog operatora sistema u Bosni i Hercegovini, NOSBiH raspisuje Javni oglas za popunu radnog mjesta.
Dokument možete preuzeti na linku


20. jan. 2022.

Javni konkurs za izbor i imenovanje generalnog direktora NOSBiH-a
Na osnovu člana 23. tačka 3. i člana 32. Zakona o osnivanju nezavisnog operatora sistema za prijenosni sistem u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH“ broj 35/04) i člana 13. Statuta Nezavisnog operatora sistema u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH“, broj 89/16), a u skladu sa Zaključkom Upravnog odbora o pokretanju postupka za izbor generalnog direktora NOSBiH-a (broj: 6/22 od 17.01.2022. godine), raspisuje se Javni konkurs za izbor i imenovanje generalnog direktora NOSBiH-a.
Dokument možete preuzeti na linku


23. nov. 2021.

Javni oglas za popunu radnih mjesta
Na osnovu važećih zakona Bosne i Hercegovine, a u skladu sa pravilnicima Nezavisnog operatora sistema u Bosni i Hercegovini, NOSBiH raspisuje Javni oglas za popunu radnih mjesta.
Dokument možete preuzeti na linku


31. okt. 2019.

Javni konkurs za popunu radnih mjesta
Na temelju važećih zakona Bosne i Hercegovine, a u skladu sa pravilnicima Nezavisnog operatora sistema u Bosni i Hercegovini, NOSBiH raspisuje javni natječaj za popunu radnih mjesta.
Dokument možete preuzeti na linku


04. jan. 2019.

Javni konkurs za popunu radnih mjesta
Na temelju važećih zakona Bosne i Hercegovine, a u skladu sa pravilnicima Nezavisnog operatora sistema u Bosni i Hercegovini, NOSBiH raspisuje javni natječaj za popunu radnih mjesta – Inženjer za upravljanje sistemom u realnom vremenu – 3 izvršioca.
Dokument možete preuzeti na linku


20. aug. 2018.

Javni natječaj za prijem Rukovodioca Službe finansijskih i ekonomskih poslova
Na temelju važećih zakona Bosne i Hercegovine, a u skladu sa pravilnicima Nezavisnog operatora sistema u Bosni i Hercegovini, NOSBiH raspisuje javni natječaj za prijem Rukovodioca Službe finansijskih i ekonomskih poslova.
Dokument možete preuzeti na linku


11. dec. 2017.

Javni natječaj za izbor i imenovanje generalnog direktora NOSBiH-a
Na temelju važećih zakona Bosne i Hercegovine, a u skladu sa pravilnicima Nezavisnog operatora sistema u Bosni i Hercegovini, NOSBiH raspisuje javni natječaj za izbor i imenovanje generalnog direktora NOSBiH-a.
Dokument možete preuzeti na linku


17. nov. 2017.

Javni natječaj za prijem pripravnika
Na temelju važećih zakona Bosne i Hercegovine, a u skladu sa pravilnicima Nezavisnog operatora sistema u Bosni i Hercegovini, NOSBiH raspisuje javni natječaj za prijem pripravnika.
Dokument možete preuzeti na linku


16. aug. 2017.

Javni natječaj za popunu radnih mjesta
Na temelju važećih zakona Bosne i Hercegovine, a u skladu sa pravilnicima Nezavisnog operatora sistema u Bosni i Hercegovini, NOSBiH raspisuje javni natječaj za popunu radnih mjesta.
Dokument možete preuzeti na linku


1 2