Konkurs

Datum: 30. jun. 2022. - Konkursi


Javni oglas za popunjavanje radnog mjesta

Na osnovu člana 33. tačka 1. alineja h) Zakona o osnivanju Nezavisnog operatora sistema za prijenosni sistem u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH“ br. 35/04), člana 8. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“ br. 26/04, 7/05, 48/05, 60/10, 32/13 i 93/17), a u skladu s Pravilnikom o radu Nezavisnog operatora sistema u Bosni i Hercegovini broj: 9/17 od 13.02.2017. godine i Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Nezavisnog operatora sistema u Bosni i Hercegovini s opisom radnih mjesta broj: 36/17 od 11.09.2017. godine, kao i Odlukom o popunjavanju radnog mjesta broj: 02-583-1/22 od 30.05.2022. godine, Nezavisni operator sistema u Bosni i Hercegovini raspisuje Javni oglas za popunjavanje radnog mjesta.
Dokument možete preuzeti na linku