Конкурс

Датум: 30. јун. 2022. - Конкурси


Јавни оглас за попуњавање радног мјеста

На основу члана 33. тачка 1. алинеја х) Закона о оснивању Независног оператора система за преносни систем у Босни и Херцеговини („Службени гласник БиХ“ бр. 35/04), члана 8. Закона о раду у институцијама Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“ бр. 26/04, 7/05, 48/05, 60/10, 32/13 и 93/17), а у складу с Правилником о раду Независног оператора система у Босни и Херцеговини број: 9/17 од 13.02.2017. године и Правилником о унутрашњој организацији Независног оператора система у Босни и Херцеговини с описом радних мјеста број: 36/17 од 11.09.2017. године, као и Одлуком о попуњавању радног мјеста број: 02-583-1/22 од 30.05.2022. године, Независни оператор система у Босни и Херцеговини расписује Јавни оглас за попуњавање радног мјеста.
Документ можете преузети на линку