Konkurs

Datum: 22. dec. 2022. - Konkursi


Javni oglas za popunjavanje radnih mjesta

Na osnovu člana 33. tačka 1. alineja h) Zakona o osnivanju Nezavisnog operatora sistema za prijenosni sistem u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“ br. 35/04), člana 8. stav 1. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“ br. 26/04, 7/05, 48/05, 60/10, 32/13 i 93/17), čl. 4. st. (2), (4) i (5), 5., 6., 7. i 8. Pravilnika o radu Nezavisnog operatora sistema u Bosni i Hercegovini broj: 9/17 od 13.02.2017. godine, a u skladu sa Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Nezavisnog operatora sistema u Bosni i Hercegovini s opisom radnih mjesta broj: 36/17 od 11.09.2017. godine, kao i Odlukom o popunjavanju radnih mjesta broj: 02-1536-1/22 od 12.12.2022. godine, Nezavisni operator sistema u Bosni i Hercegovini raspisuje Javni oglas za popunjavanje radnih mjesta.
Dokument možete preuzeti na linku