Конкурс

Датум: 22. дец. 2022. - Конкурси


Јавни оглас за попуњавање радних мјеста

На основу члана 33. тачка 1. алинеја х) Закона о оснивању Независног оператора система за преносни систем у Босни и Херцеговини („Службени гласник Босне и Херцеговине“ бр. 35/04 ), члана 8. став 1. Закона о раду у институцијама Босне и Херцеговине („Службени гласник Босне и Херцеговине“ бр. 26/04, 7/05, 48/05, 60/10, 32/13 и 93/17), чл. 4. ст. (2), (4) и (5), 5., 6., 7. и 8. Правилника о раду Независног оператора система у Босни и Херцеговини број: 9/17 од 13.02.2017. године, а у складу са Правилником о унутрашњој организацији Независног оператора система у Босни и Херцеговини с описом радних мјеста број: 36/17 од 11.09.2017. године, као и Одлуком о попуњавању радних мјеста број: 02-1536-1/22 од 12.12.2022. године, Независни оператор система у Босни и Херцеговини расписује Јавни оглас за попуњавање радних мјеста.
Документ можете преузети на линку