Конкурс

Датум: 20. јан. 2022. - Конкурси


Јавни конкурс за избор и именовање генералног директора НОСБиХ-а

На основу члана 23. тачка 3. и члана 32. Закона о оснивању независног оператора система за преносни систем у Босни и Херцеговини („Службени гласник БиХ“ број 35/04) и члана 13. Статута Независног оператора система у Босни и Херцеговини („Службени гласник БиХ“, број 89/16), а у складу са Закључком Управног одбора о покретању поступка за избор генералног директора НОСБиХ-а (број: 6/22 од 17.01.2022. године), расписује се Јавни конкурс за избор и именовање генералног директора НОСБиХ-а.
Документ можете преузети на линку