Konkurs

Datum: 20. jan. 2022. - Konkursi


Javni konkurs za izbor i imenovanje generalnog direktora NOSBiH-a

Na osnovu člana 23. tačka 3. i člana 32. Zakona o osnivanju nezavisnog operatora sistema za prijenosni sistem u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH“ broj 35/04) i člana 13. Statuta Nezavisnog operatora sistema u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH“, broj 89/16), a u skladu sa Zaključkom Upravnog odbora o pokretanju postupka za izbor generalnog direktora NOSBiH-a (broj: 6/22 od 17.01.2022. godine), raspisuje se Javni konkurs za izbor i imenovanje generalnog direktora NOSBiH-a.
Dokument možete preuzeti na linku