Обавјештење

Датум: 17. јун. 2022. - Обавјештења


Донијета Одлука о измјени и допуни Инструкције о имплементацији привременог модела приступа „Виртуелне електране“ тржишту електричне енергије у БиХ

На основу члана 1. став 2. Закона о преносу, регулатору и оператору система електричне енергије у БиХ („Службени гласник БиХ“ бр. 07/02, 13/03, 76/09 и 1/11), члана 2., став 1., члана 7., тачка 7 и 33., ставка 1., тачка ј) Закона о оснивању Независног оператора система за преносни систем у Босни и Херцеговини („Службени гласник БиХ“ бр. 35/04), члана 8., 12., 13., 17., 19., 20-25., и 53. Тржишних правила, тачке 3.7. Услова за коришћење лиценце за активности Независног оператора система број: 05-28-12-17-20/19, као и Одлуке о привременом моделу којим се омогућује недискриминаторан и слободан приступ јединственом тржишту електричне енергије у БиХ електранама прикљученим на дистрибутивну мрежу број: 01-478-3/22 од 29.04.2022. године, генерални директор је донио Одлуку о измјени и допуни Инструкције о имплементацији привременог модела приступа „Виртуелне електране“ тржишту електричне енергије у БиХ.

Одлуку можете преузети на линку, а нова верзија саме Инструкције о имплементацији привременог модела приступа „Виртуелне електране“ тржишту електричне енергије у БиХ се налази на страници Тржиште->Документи