Obavještenje

Datum: 15. sep. 2022. - Obavještenja


Sastanak na vrhu kontrolnog bloka SHB

Generalni direktor Nezavisnog operatora sistema Bosne i Hercegovine Nemanja Pandurević i izvršni direktor Muhamed Mujakić u srijedu 14. septembra posjetili su kompaniju ELES koja je operator elektroenergetskog sistema Slovenije. U sjedištu ove kompanije u Ljubljani predstavnike NOSBiH-a primio je direktor ELES-a Aleksander Mervar.

Povod posjete Ljubljani je sastanak čelnih ljudi operatora prijenosnih sistema Slovenije (ELES), Hrvatske (HOPS) te Bosne i Hercegovine (NOSBiH), koji čine Kontrolni blok SHB.

Na sastanku su razmatrali rezultate rada ovog kontrolnog bloka za protekli period koji se odnose na parametre kvaliteta odstupanja frekvencije i snage razmjene te prekogranične razmjene tercijarne rezerve (mFRR). Tom prilikom dogovorene su predstojeće aktivnosti vezane za inoviranje postojećeg sporazuma o radu kontrolnog SHB bloka, čime će se omogućiti efikasnija razmjena regulacionih rezervi i pouzdaniji rad elektroenergetskih sistema Bosne i Hercegovine, Slovenije i Hrvatske.