Obavijest

Datum: 15. ruj. 2022. - Obavijesti


Sastanak na vrhu kontrolnog bloka SHB

Generalni direktor Neovisnog operatora sustava Bosne i Hercegovine Nemanja Pandurević i izvršni direktor Muhamed Mujakić u srijedu 14. rujna posjetili su kompaniju ELES koja je operator elektroenergetskog sustava Slovenije. U sjedištu ove kompanije u Ljubljani predstavnike NOSBiH-a primio je direktor ELES-a Aleksander Mervar.

Povod posjeta Ljubljani je sastanak čelnih ljudi operatora prijenosnih sustava Slovenije (ELES), Hrvatske (HOPS) te Bosne i Hercegovine (NOSBiH), koji čine Kontrolni blok SHB.

Na sastanku su razmatrali rezultate rada ovog kontrolnog bloka za proteklo razdoblje koji se odnose na parametre kvalitete odstupanja frekvencije i snage razmjene te prekogranične razmjene tercijarne rezerve (mFRR). Tom prilikom dogovorene su predstojeće aktivnosti vezane za inoviranje postojećeg sporazuma o radu kontrolnog SHB bloka, čime će se omogućiti učinkovitija razmjena regulacijskih rezervi i pouzdaniji rad elektroenergetskih sustava Bosne i Hercegovine, Slovenije i Hrvatske.