Dokument - Javna nabavka

Datum: 19. apr. 2022. - Dokumenti, Javne nabavke


Odluka o dopuni Plana javnih nabavki NOSBiH-a za 2022. godinu

Generalni direktor NOSBiH-a dana 19.04.2022. godine, donio je Odluku o dopuni Plana javnih nabavki NOSBiH-a za 2022. godinu.
Dokument možete preuzeti na linku
Kompletan Plan javnih nabavki za 2022. godinu je dostupan na stranici
Dokumenti->Javne Nabavke->Plan