Javna nabavka - Objava

Datum: 20. sep. 2022. - Javne nabavke, Objave


Nabavka usluge analiza sigurnosti procesa operativnog planiranja bezbjednog rada prenosnog sistema BiH u interkonektivnoj mreži “Kontinentalna Evropa”

Nezavisni operator sistema u Bosni i Hercegovini provodi otvoreni postupak javne nabavke za “Nabavka usluge analiza sigurnosti procesa operativnog planiranja bezbjednog rada prijenosnog sistema BiH u interkonektivnoj mreži – Kontinentalna Evropa”, te se za predmetnu nabavku objavljuje Obavještenje o nabavci 1253-1-2-15-3-21/22 koje je prethodno objavljeno na web portalu Agencije za javne nabavke.
Dokument možete preuzeti na linku