Javna nabava - Objava

Datum: 20. ruj. 2022. - Javne nabave, Objave


Nabava usluge analiza sigurnosti procesa operativnog planiranja bezbjednog rada prijenosnog sustava BiH u interkonektivnoj mreži “Kontinentalna Evropa”

Neovisni operator sustava u Bosni i Hercegovini provodi otvoreni postupak javne nabave za “Nabava usluge analiza sigurnosti procesa operativnog planiranja bezbjednog rada prijenosnog sustava BiH u interkonektivnoj mreži – Kontinentalna Evropa”, te se za predmetnu nabavu objavljuje Obavijest o nabavi 1253-1-2-15-3-21/22 koja je prethodno objavljena na web portalu Agencije za javne nabave.
Dokument možete preuzeti na linku