Javna nabavka - Odluka

Datum: 02. aug. 2022. - Javne nabavke, Odluke


Odluka o izboru za Nabavku usluge održavanja korporativnog IT sistema NOSBiH-a

Nezavisni operator sistema u Bosni i Hercegovini je proveo otvoreni postupak javne nabavke za “Nabavka usluge održavanja korporativnog IT sistema NOSBiH-a”, za koji je donesena Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.
Odluku možete preuzeti na linku