Javna nabavka - Odluka

Datum: 10. maj. 2024. - Javne nabavke, Odluke


Odluka o izboru za Nabavku usluge iznajmljivanja Microsoft licenci i prateće usluge

Nezavisni operator sistema u Bosni i Hercegovini je proveo otvoreni postupak javne nabavke za “Nabavka usluge iznajmljivanja Microsoft licenci i prateće usluge”, za koji je donesena Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.
Odluku možete preuzeti na linku