Javna nabavka - Objava

Datum: 18. jul. 2022. - Javne nabavke, Objave


Nabavka usluge rezervacije i obezbjeđivanja avionskih karata

Nezavisni operator sistema u Bosni i Hercegovini provodi otvoreni postupak javne nabavke za “Nabavka usluge rezervacije i obezbjeđivanja avionskih karata”, te se za predmetnu nabavku objavljuje Obavještenje o nabavci 1253-1-2-10-3-12/22 koje je prethodno objavljeno na web portalu Agencije za javne nabavke.
Dokument možete preuzeti na linku