Javna nabavka - Objava

Datum: 02. jun. 2022. - Javne nabavke, Objave


Nabavka usluge održavanja korporativnog IT sistema NOSBiH-a

Nezavisni operator sistema u Bosni i Hercegovini provodi otvoreni postupak javne nabavke za “Nabavka usluge održavanja korporativnog IT sistema NOSBiH-a”, te se za predmetnu nabavku objavljuje Obavještenje o nabavci 1253-1-2-6-3-7/22 koje je prethodno objavljeno na web portalu Agencije za javne nabavke.
Dokument možete preuzeti na linku