Javna nabavka - Objava

Datum: 27. jun. 2022. - Javne nabavke, Objave


Nabavka javne licence za Fortigate Firewalle

Nezavisni operator sistema u Bosni i Hercegovini provodi konkurentski postupak nabavke za “Nabavka javne licence za Fortigate Firewalle”, te se za predmetnu nabavku objavljuje Obavještenje o nabavci 1253-7-2-9-3-11/22.
Dokument možete preuzeti na linku