Obavještenje

Datum: 20. jul. 2022. - Obavještenja


Javne konsultacije za novu verziju Aukcijskih pravila SEE CAO

Nezavisni operator sistema u Bosni i Hercegovini obavještava zainteresovane strane o javnim konsultacijama o ažuriranju pravila raspodjele prenosnih kapaciteta za granice za koje usluge dodjele pruža SEE CAO.

Javne konsultacije se održavaju od 15. jula 2022. godine do 15. avgusta 2022. godine.
Obrazloženje, kao i sva prateća dokumenta i pravila mogu se pronaći na linku

Zainteresovane strane se pozivaju da dostave svoje komentare na e-mail: public.consultation@seecao.com do 15. avgusta 2022.