Obavještenje

Datum: 29. mar. 2022. - Obavještenja


Javna rasprava uz prezentaciju Indikativnog plana razvoja proizvodnje za period 2023. – 2032.

U skladu sa Zakonom o osnivanju Nezavisnog operatora sistema za prenosni sistem u Bosni i Hercegovini (“Službeni glasnik BiH” br: 35/04 – Član 7. stav 11. – Ovlaštenja NOSBiH-a) i Mrežnim kodeksom, tačka 4.1., Nezavisni operator sistema u Bosni i Hercegovini je izvršio izradu nacrta Indikativnog plana razvoja proizvodnje 2023. – 2032. godina.
Javna rasprava uz prezentaciju Indikativnog plana razvoja proizvodnje, će se održati onlajn 13.04.2022. u 11:00 sati. Pristup raspravi je omogućen na linku.
Pisani komentari na Indikativni plan se mogu dostaviti do 08.04.2022. godine na e-mail adresu strateskoplaniranje@nosbih.ba

Indikativni plan razvoja proizvodnje (s Prilogom) može se preuzeti na stranici Dokumenti->Planovi u dijelu Indikativni plan razvoja proizvodnje