ТРЖИШТЕ

Тржиште електричне енергије у БиХ се састоји од велепродајног и малопродајног тржишта. Велепродајно тржиште се односи на трговину електричном енергијом између лиценцираних компанија за производњу, снабдијевање и трговину електричном енергијом. Малопродајно тржиште односи се на снабдијевање крајњих купаца од стране лиценцираних компанија за снабдијевање електричном енергијом.

Балансно тржиште је дио велепродајног тржишта и представља централно тржиште за набавку и продају електричне енергије којим руководи НОСБиХ у сврху одржавања континуалног баланса снабдијевања и потражње у реалном времену. Једна од страна у трансакцији на балансном тржишту увијек је НОСБиХ.

Тржишна правила уређују односе на балансном тржишту електричне енергије у БиХ.