ПЛАНИРАНИ ЗАСТОЈИ

Годишњи Програм 2019

Застоји на интерконективним водовима за 2020. годину.

Интерконективни вод

ТС 1

ТС 2

Напонски ниво, кВ

Почетак

Крај

Угљевик –

Сремска Митровица

Угљевик

НОС БиХ

Сремска Митровица

ЕМС

400

18.05.

21.05

23.07.

24.07.

Вишеград –

Вардиште

Вишеград

НОС БиХ

Вардиште

ЕМС

220

25.05.

25.05.

08.06.

12.06.

Требиње –

Ластва

Требиње

НОС БиХ

Ластва

ЦГЕС

400

23.03.

27.03.

Требиње –

Перућица

Требиње

НОС БиХ

ХЕ Перућица

ЦГЕС

220

15.06.

19.06.

07.09.

11.09.

Сарајево 20 –

Пива

Сарајево 20

НОС БиХ

ХЕ Пива

ЦГЕС

220

15.09.

19.09.

Угљевик –

Ернестиново

Угљевик

НОС БиХ

Ернестиново

ХОПС

400

30.03.

03.04.

Мостар 4 –

Коњско

Мостар 4

НОС БиХ

Коњско

ХОПС

400

06.04.

10.04.

12.10.

16.10.

Мостар 4 –

Закучац

Мостар 4

НОС БиХ

Закучац

ХОПС

220

09.03.

13.03.

Тузла –

Ђаково

ТЕ Тузла

НОС БиХ

Ђаково

ХОПС

220

02.03.

13.03.

29.06.

03.07.

Градачац –

Ђаково

Градачац

НОС БиХ

Ђаково

ХОПС

220

18.05.

18.05.

14.09.

18.09.

Требиње –

Плат

Требиње

НОС БиХ

Плат

ХОПС

220

11.05.

12.05.

Приједор 2 –

Међурић

Приједор 2

НОС БиХ

Међурић

ХОПС

220

08.06.

10.06.

Приједор 2 –

Сисак

Приједор 2

НОС БиХ

ТЕ Сисак

ХОПС

220

04.05.

08.05.

15.06.

18.06.