РЕЗУЛТАТИ АУКЦИЈА

Резултати годишњих аукција на границама Босна и Херцеговина - Црна Гора и Босна и Херцеговина - Хрватска


Резултати годишњих аукција на граници Босна и Херцеговина - Србија 


Резултати месечних аукција на границама Босна и Херцеговина - Црна Гора и Босна и Херцеговина - Хрватска  


Резултати месечних аукција на граници Босна и Херцеговина - Србија


Резултати дневних аукција на границама Босна и Херцеговина - Црна Гора и Босна и Херцеговина - Хрватска
Резултати дневних аукција граници Босна и Херцеговина - Србија