УПРАВЉАЊЕ ЗАГУШЕЊИМА

Уредба 714/2009 Европског парламента и Вијећа Европе, између осталог, прописује да је потребно успоставити тржишне механизме за расподјелу прекограничних преносних капацитета. У складу са тим у 2015. години НОСБиХ и  сусједни оператори система додјелу права на коришћење прекограничних преносних капацитета врше заједничким аукцијама. 


Годишње, мјесечне и дневне аукције на границама Босна и Херцеговина – Црна Гора и Босна  Херцеговина – Хрватска спроводи Аукцијска кућа за југоисточну Европу (СЕЕ ЦАО).
(www.seecao.com)


Годишње и мјесечне аукције на граници Босна и Херцеговина – Србија спроводи ЈП Електромрежа Србије  (ЈП ЕМС).
(www.ems.rs/trziste-elektricne-energije/dodela-prekogranicnih-kapaciteta/zajednicke-aukcije-bosna-i-hercegovina)


Дневне аукције на граници Босна и Херцеговина – Србија спроводи НОСБиХ. 
Унутардневне додјеле права на коришћење прекограничних преносних капацитета на граници Босна и Херцеговина – Хрватска спроводи Хрватски оператор пријеносног сустава (ХОПС).
(www.hops.hr/wps/portal/hr/web/usluge/kapaciteti)


Унутардневне додјеле права на коришћење прекограничних преносних капацитета на границама Босна и Херцеговина – Црна Гора и Босна и Херцеговина – Србија спроводи НОСБиХ.