ПЛАНИРАНИ ЗАСТОЈИ

Годишњи Програм 2021

Застоји на интерконективним водовима за 2021. годину.

Интерконективни вод

ТС 1

ТС 2

Напонски ниво, кV

Почетак

Крај

Угљевик – Сремска Митровица

Угљевик

НОС БиХ

Сремска Митровица

ЕМС

400

07.06

15.06

Вишеград - Вардиште

Вишеград

НОС БиХ

Вардиште

ЕМС

220

28.06

02.07

Требиње - Ластва

Требиње

НОС БиХ

Ластва

ЦГЕС

400

23.03

26.03

Требиње - Перућица

Требиње

НОС БиХ

ХЕ Перућица

ЦГЕС

220

14.06

18.06

06.09

10.09

Сарајево - Пива

Сарајево 10

НОС БиХ

ХЕ Пива

ЦГЕС

220

14.09

16.09

Угљевик - Ернестиново

Угљевик

НОС БиХ

Ернестиново

ХОПС

400

14.04

16.04

Мостар - Коњско

Мостар 4

НОС БиХ

Коњско

ХОПС

400

29.03

02.04

25.10

29.10

Мостар - Закучац

Мостар 4

НОС БиХ

Закучац

ХОПС

220

08.03

12.03

04.10

07.10

Тузла - Ђаково

ТЕ Тузла

НОС БиХ

Ђаково

ХОПС

220

21.07

30.07

Градачац - Ђаково

Градачац

НОС БиХ

Ђаково

ХОПС

220

02.08

06.08

13.09

17.09

Требиње - Плат

Требиње

НОС БиХ

Плат

ХОПС

220

10.05

11.05

Приједор -Међурић

Приједор 2

НОС БиХ

Међурић

ХОПС

220

31.05

01.06

Приједор - Сисак

Приједор 2

НОС БиХ

ТЕ Сисак

ХОПС

220

18.05

19.05